top of page
Search
  • Writer's pictureAlexandra McKenzie BSc, MA, CHt

HYPNÓZA A CESTA ČASEM. Nadčasová pomoc přítomnosti.

Updated: Apr 24, 2023

Regrese do minulých životů je jedna z nejzajímavějších částí hypnoterapie.

Ponaučení a vědomosti získané tímto způsobem mají hluboký vliv na naše uzdravování a transformaci.

„Hypnóza je stav zaměřené pozornosti, takové, kterou mnozí z nás zažíváme každý den,“ říká Dr. Brian Weiss, autor mnoha knih o regresi.

Někteří z vás ví, že hypnóza není jako spánek. Vědomá mysl během hypnózy ví, co se odehrává, pozoruje proces a zároveň to často vnitřně komentuje. Nicméně je nám to v hypnotickém stavu tak nějak jedno, je to jakoby v pozadí.

Necháváme vnitřní komentář plynout, dáváme si svolení jít s procesem, protože každá hypnóza je vlastně sebe-hypnóza, kde terapeut je pouze průvodce.


Stylů hypnoterapií a úrovní hypnóz je mnoho. Všeobecně ale platí, že cíl hypnózy, a zároveň i některých meditačních technik, je napojení na podvědomou mysl. V některých případech se hypnóza prolíná i s dalšími úrovněmi vědomí, například se super vědomím.


Ti, co meditují, nebo se věnují podobným aktivitám, si jistě všimli, že naše podvědomá mysl není limitovaná ustrnulou logikou, časem a prostorem. Podvědomá mysl působí na mnohem hlubších úrovních uvědomění a jde ruku v ruce s intuicí, moudrostí a tvořivostí. Dokáže si vzpomenout na cokoliv, kdekoliv a kdykoliv.

Přirozeně, tou nejzvědavější částí hypnoterapie se stává regrese do minulých životů.


Byla to tehdy, mezi jinými, právě nevysvětlitelná vzpomínka na minulé životy, co mě přiměla se zajímat o hypnoterapii.

Můj zážitek byl záhadný a já jsem měla touhu se dozvědět více. Třeba někteří z vás také touží poznat tyto stránky sebe sama, ale tak trochu z toho mají respekt.


Dovolte mi povyprávět pár příběhů (jména byla změněna z důvodu důvěrnosti).


Příběh Romany

Romana mě poprosila o regresní terapii. Chtěla vyřešit její nevysvětlitelnou klaustrofobii.

S klidem sklouzla do hlubokého stavu a díky jejím vizuálním schopnostem, její zážitek se ukázal být velmi podrobný a deskriptivní. Tiše jsem seděla vedle ní, poslouchala její příběh a byla jsem připravena se zeptat pobízející otázky.

V její mysli se Romana viděla jako pětileté děvčátko, s dětskou nevinností šťastně popisující krajinu. V příběhu se její rodina, rodina tohoto děvčátka, stěhovala z Anglie do Švédska. Podle jejího popisu to mohlo být začátkem devatenáctého století. Rodina se pustila lodí na cestu za novým životem do jiné země. Romany otec byl obchodník a všichni žili spokojeným a bohatým životem.

Příběh pokračoval a Romana se přesunula do situace, kdy se ocitla v podpalubní kabině. Cítila, že něco není v pořádku. Loď se začala potápět a Romana nemohla otevřít dveře kabiny. V hloubi její mysli, Romana kopala do dveří, až se jí podařily otevřít. V dalším momentě se děvčátko probudilo na břehu. Zachránila se.


Po probuzení z hypnózy do bdělého stavu, Romana pochopila smysl celého příběhu, který formou metafory zrcadlil její nynější život. Cítila nesmírnou úlevu a také pochopila ponaučení z života děvčátka. Její strach z uzavřených prostor se úplně rozplynul.


Regrese - cesta zpátky v čase


Během regrese si jsou lidé jednou částí své mysli vědomi přítomnosti. Nehrozí žádné nebezpečí, člověk se nemůže „zaseknout“ v hypnóze.

Naše mysl, vědomí, dokáže v hypnotickém stavu vnímat mnoho aspektů najednou.

Díky tomu, dokážeme plně vnímat život třeba někde ve středověkém Španělsku, rozpoznávat tam lidi co známe v nynějším životě a zároveň mluvit česky s terapeutkou doprovázející sezení.

Někteří vidí jejich minulý život jako film, jiní jsou ztotožněni s příběhem, a jiní to spíše cítí, než vidí. Více či méně, lidé si pamatují, co se odehrává.


Může se zdát, že je těžké se prohloubit do hypnotického stavu, ale opak je pravdou. Hypnotický stav neboli změněný stav vědomí, je pro nás naprosto přirozený.

Procházíme tím každičký den, a to rovnou několikrát.

Například při čtení knihy, sledování televize, poslouchání příběhů, při zamyšlení.

Také při usínání a probuzení procházíme hypnózou (hypnagogický a hypnopompický spánek/stav).

Tomuto stavu se také často říká „stav géniů“, píše Dr. Brian Weiss, protože to je přesně tehdy, kdy na nás nemá vliv žádná omezující a limitující přesvědčení našeho ega a kritického myšlení.

Naše mysl má svobodu tvořit a spousta nápadů a tvořivých řešení byla objevena právě během usínání nebo probouzení.


Důvod regrese, byť je to návrat do dětství, do minulých životů, nebo paralelních životů, je jednoduchý: máme sklon opakovat naše zkušenosti. V momentě, kdy se náš zážitek spojí se silnou emocí, jsme nuceni opakovat takové chování i přes to, že může mít škodlivý a destruktivní vliv.


Změněný stav vědomí dokáže sehrát mysl, tělo a duši ke spolupráci v jednotě, a tak může dojít k vyléčení, pochopení životní situace, či ukončení karmy. Omezující přesvědčení a limitující pohledy na svět jsou rozpuštěny a my můžeme porozumět vyššímu významu situace a smyslu života.

  • Za prvé, díky regresi dokážeme vstoupit do naší první vzpomínky, prvotního problému, zasazeném hluboko v našem podvědomí, a dokážeme to uvolnit přes katarzi nebo takzvaný „aha moment“.

  • Za druhé, regrese nám pomůže změnit úhel pohledu a odhalí významné body ponaučení a pochopení.


Progrese - cesta do budoucnosti

„Abychom přepsali kód naší reality, musíme si dát dobrý důvod a změnit to, v co jsme věřili v minulosti“, píše Gregg Braden, populární autor a vědec.

Progrese do budoucnosti je přesně metoda, která nám toto dokáže osvětlit.

Hlavní myšlenka progresní terapie je se posunout do budoucnosti. Ne proto, abychom viděli, co se stane, ale proto, abychom byli schopni vytvořit nová neuronová spojení, nové cíle, směry, pocity a naděje.


Příběh Diany

Diana byla můj pravidelný klient. Byla odhodlaná změnit svůj život k lepšímu. Na toto sezení přišla hluboce zamyšlená. Diana se cítila zmatená, nevěděla, jak se má rozhodnout, zdali zůstat v Dubaji, nebo se vrátit do své domovské země.

V hypnóze jsem jí nabídla, ať si představí, že stojí na rozcestí. Zeptala jsem se jí, kolik vidí cest. Viděla cesty tři. Každá cesta vypadala jinak, každá cesta znamenala jinou volbu. Diana zkoumala každou cestu zvlášť, pozorovala a uvědomovala si různé úhly pohledů a různé možnosti. Naše podvědomí k nám promlouvá přes naše smysly a formou metafor a Diana si jasně uvědomovala svou vnitřní pravdu při zkoumání rozdílných cest.

Po našem sezení se cítila v klidu a míru a spokojená se svým životem. Jakmile uvolnila tlak z rozhodování, její budoucnost se před ní začala odvíjet s lehkostí a tím správným směrem.


Sebe-hypnóza - cesta k sobě


Sebe-hypnóza je klíč ke transformaci a k vnitřní síle. Přes sebe-hypnózu, formu mentálního opakování, můžeme vědomě spojit myšlenky a záměr s vyššími emocemi jako je například radost a vděčnost. Náš mozek a tělo nezná rozdíl mezi skutečnou situací a představenou situací. Jsou to v první řadě naše myšlenky, co způsobí vnímání skutečnosti. To se následně zrcadlí v tom, co vnímáme jako realitu. Změna myšlenek znamená změnu naší reality.


Příběh Aleny

Alena si přála miminko. Nedařilo se jí otěhotnět i přes několik IVF. Začala se proto pilně věnovat sebe-hypnóze. Vyhovovala jí pravidelná vizualizace. Při jednom sezení jsme její proces podpořili hlubší hypnózou.

Najednou se před ní zjevila překrásná scenérie. Alena přišla do přenádherných zahrad, kde jí andělská bytost dovedla do třpytivého chrámu. Uprostřed chrámu si hrálo malé dítě. Alena přistoupila k dítěti, podívala se mu do očí. Okamžitě jí polila všeobjímající láska. Na duchovní úrovni Alena rozpoznala toto dítě, jako by se jejich duše spojily. Okamžitě pochopila, že dítě přijde v ten správný čas, jen musí být trpělivá. Slzy uvolnění a radosti jí tekly po tváři a Alena vystoupila ze své vize s úžasným pocitem.

Alena dokázala okamžitě upustit od starostí a stresu z IVF a těhotenství. Za několik měsíců mi přišla říct, že očekává holčičku.

(V čase, kdy překládám tento článek, Alena má čtyři krásné děti.)

Hypnoterapie má mnoho způsobů, jak podpořit sebepoznání a jak přehodnotit naše předsudky, domněnky, a to, čemu věříme.

Je to nesmírně efektivní metoda na podporu osobního a psycho-spirituálního růstu.


Všichni máme právo žít šťastný a plnohodnotný život a tento proces změněného stavu vědomí umožnuje naši transformaci.

329 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page