top of page
Purple bukahballs top.jpg

Alexandra McKenzie & Inner Self CZ
Inner Self Consultancy

Alexandra McKenzie BSc, MA (CHt, ABH, ABNLP)

Alexandra se narodila v Liberci, ale žila posledních dvacet pět let v Dubaji, SAE a střídavě ve Velké Británii. 

Aktivně se podílela na práci s kolektivním vědomím v různých částech světa.

Měla příležitost se učit od mistrů jako je
Sri Sri Ravi Shankar, Wayne Dyer, Anita Moorjani, Brian Weiss, Gregg Braden, Darryl Anlka – Bashar, Dr. Steven Greer, Joe McMoneagle, Joe Gallenberger, William Buhlman, a mnoho dalších. 

Alexandra zasvětila svůj život její vizi – pomáhat lidstvu a jednotlivcům rozšířit vědomí pro život v porozumění a harmonii.

New Web Me 2.jpg

Alexandra McKenzie
BSc, MA
(CHt, ABH, ABNLP)

Váš průvodce na cestě poznání do jiných dimenzí.

Tématům na těchto stránkách se věnuji celý život. Již v 18 letech jsem zažila první otevření schopností, kdy jsem začala vědomě vidět energie a aury a uzdravovat léčivou energií. 

Procestovala jsem za tímto účelem celý svět a učila jsem se od těch nejlepších učitelů (William Buhlman, Sri Sri Ravi Shankar, Yogiraj Gurunath Siddhanath, Solara An-Ra, a další.)


Byla jsem zasvědcená do několika posvátných technik a vystudovala jsem mnoho různých metod. Hodně času jsem také strávila v Indii, kde jsem získala plnohodnotné zkušenosti. 

Moje profese hypnoterapeutky mi nesmírně pomáhá s učením těchto technik, protože díky mým zkušenostem a znalostem (v oblasti psychiky, duše, těla i energií) se studenti cítí v bezpečí.

Trénink balancuje spirituální stránku tématu s vědeckým podložením - a proto je tento kurz unikátní a velmi oblíbený. 

astrál a práce s vědomím

Rok 2012 byl pro mě velmi silný. Již mnoho let jsem meditovala, moje schopnosti se fenomenálně rozšířily. Začala jsem vnímat rozpínající sílu kolektivního vědomí, které se začalo ten rok významně transformovat. Možná to pro Vás byl také určitý přelom. 

Byl to rok nesmírně zajímavých zážitků a změn, a jedna část se týkala právě Astrálního Cestování.

Hlas mi v průběhu roku oznamoval, že musím začít učit Astrální Cestování. Jak se přibližoval prosinec 2012, tento hlas zesílil na intenzitě. Velmi důrazně mi bylo řečeno, že musím lidem ukázat cestu k transformaci zvanou ascension – vzestup. Je to důležitá část rozvoje duše, součástí naší psycho-spirituálního rozvoje. 

Od té doby se aktivně věnuji VĚDOMÍ. Moje osobní i profesionální zkušenosti podpořily toto učení. 

(Kdo a proč mi to řekl, se můžete dozvědět v mých dalších příspěvcích. )

hypnoterapie & vědomí

život máme ve svých rukách

Moje působení v tomto oboru aktivně začalo již v roce 2009v Dubaji, SAE. Od roku 2012 ( Inner Self Consultancy ) se moje práce rozrostla do Velké Británie, Spojených Států a Austrálie.

Vytvořila jsem kombinaci hypnoterapie, NLP, pozitivní psychologie, psycho-spirituálního rozvoje a dalších modalit za účelem změnit neefektivní vzorce myšlení, a následně pomocklientům s jejich emocionálními, behaviorálními nebo duchovními problémy. 


Moje vášeň pro práci s myslí a vědomím nekončí. Za posledních 12 let jsem absolvovala desítky nejkvalitnějších výcviků světových kapacit (Dave Elman, John Grinder and Richard Bandler, John G. Kappas, Dolores Cannon, Brian Weiss). 10 let mezinárodní praxemi pomohlo získat veliké zkušenosti a tisíce hodin práce s klienty a studenty. 


Moje zaměření je na celostní posílení psychiky klienta a na duchovní sílu, jelikož uzdravení a žádané změny pocházejí z nás samých. Jsme víc než fyzické tělo a práce s duší a duchem je toho všeho součástí. 

Alex bacground purple dress.jpg

Kvalifikace a vzdělání

Vzdělání

 • Akademický titul magistra ve Vědomí a transformativních studií na psychologické fakultě JFK University(USA), moje nejnovější práce spočívala ve výzkumu Supervědomí.

 • Human Resource Management (University of Leicester, Velká Británie),

 • Pozitivní Psychologie (University of Pennsylvania, USA),

 • Critical Stress Management (UMBC, Velká Británie),

 • Counselling (BSFC Course, Velká Británie)


Klinická Hypnoterapie Certifikace

 • American Board of Hypnotherapists ABH, 

 • UK Hypnosis Academy UKHA-HP, 

 • Dave Elman Methods - DEHI

 • California Hypnosis Institute of India CHII, 

 • Integrated Clinical Hypnotherapy Foundation EKAA​

 • Mindscaping - Mike Mandel Hypnosis


Metafyzická a Spirituální Hypnoterapie Certifikace 

 • Metoda Léčebné Kvantové Hypnózy – QHHT Quantum Healing Hypnosis Technique s Dolores Cannon Stupeň 2 

 • Regresní Hypnoterapeutka Minulých Životů - Past Life Regression Hypnotherapeut  (The Weiss Institute, Brian Weiss) 

 • Integrated Clinical Hypnotherapy Foundation EKAA

 • Supervědomí - The Simpson Protocol 


Další Kvalifikace

 • Lektorka Hypnoterapie pod Integrated Clinical Hypnotherapy Foundation EKAA 

 • Master NLP (American Board of NLP ABNLP)

 • Time-Line Therapy - NLP

 • Coaching to Excellence (ABNLP)

 • Lektorka Théta Léčení (Theta Healing Institute of Knowledge THINK) 

 • Reiki

 • Ham-Sa Yogini

 • Technika EFT - Emotional Freedom Technique


Zkušenosti a Znalosti

Astrální Cestování - můj certifikovaný kurz (3 stupně)

Student TMI – The Monroe Institute 

 • Remote Viewing – Dálkové Vnímání

 • Out-of-Body Experiences OBE - Mimotělesné Zážitky

 • Psychokinesis - Psychokinéze

 • Heart Line - Enegretické léčení 

 • Superconscious Mind – SuperVědomá Mysl 


CE-5 a CSETI Ambasádor pro Centum Studia Mimozemské Inteligence (Centre for the Studies of Extraterrestrial Intelligence). Dr. Steven Greer a další. 

Meditační Zaměření a studia

Studium Meditace – Indie, Nepál, Thajsko, USA

Sri Sri Ravi Shankar – Art Of Living

Yogiraj Gurunath Siddhanath 

Léčení zvukem – Sound healing 

Alexandra studovala zvuk s mistry Jonathan Goldman, Don Conreaux a Jens Zygar. 


Alexandra vystupovala na mezinárodních festivalech 

XYoga Dubai

YogaFest ME

a v Česku na AllFest Litoměřice

Kontaktujte mě

Thanks for submitting!

another copy for stories.jpg
bottom of page