top of page
Search
  • Writer's pictureAlexandra McKenzie BSc, MA, CHt

Jste připraveni žít život svých snů?

Updated: Apr 24, 2023

Naše svoboda spočívá ve volbě našich pocitů a našich myšlenek.


Každá cesta začíná uvnitř sebe sama.


Jak jste se dostala na tuto cestu?

Jak pro mnoho z nás, změna nastává tehdy, když nás život natlačí do situace, ze které nemáme úniku. Proč si to děláme? Je potřeba spadnout na úplné dno?


Před mnoha lety můj život nečekaně zahalila temnota. Připadalo mi to jako nekonečný cyklus pokusů a omylů. Zoufalství a frustrace mě zastavily v bodě zlomu a nevěřícně jsem se zamyslela.

V ten moment, jako kdyby mi někdo spojil dlaně k sobě a řekl „podívej, svůj život držíš ve svých rukách“.

Byl to jeden z mnoha životních zlomů, kdy jsem si uvědomila, že můj život a moje rozhodnutí záleží pouze na mně. Toto uvědomění mě posunulo do neznáma, ale i přes to, že jsem byla vyčerpaná, s pevnou důvěrou jsem se vrhla do změn. Rozhodla jsem se, že už nikdy nedopustím, abych upadla do podobné temnoty.

A jak to tak bývá, energie se rozproudily a začaly se dít malé, a posléze i velké zázraky.


Krátce poté jsem se ocitla na kurzu Théta Léčení, které se zabývá metafyzikou a vzorci myšlení. Při jednom cvičení mi najednou došlo, že lidstvo je naprogramované na učení se přes bolest a utrpení (např. náboženství, vzdělání, nebo zakotvené rčení a přesvědčení). Určité části těchto přesvědčení jsou nám dány fyziologií, ale je nutné se toho držet za každou cenu?

Co když to změním, a začnu vidět životní lekce a situace úplně naopak, a to s jednoduchostí a lehkostí?

Co když bolest a utrpení jsou podporovány naší kontrolovanou společností?

Co když si začnu všímat vesmírných nuancí které se mi snaží naznačit mou správnou cestu?


Jak nasměrovat naši mysl, aby pracovala pro nás, a ne proti nám?


Každý z nás má vnitřní navigační systém, který je neustále zapnutý. Jsou to naše nejhlubší pocity, je to naše sebepoznání. První krok je začít naslouchat. Dnešní civilizace je naprogramovaná tak, že eliminuje tuto možnost. Jsme ve shonu, myšlenky nám lítají, pocity máme zmatené, v hlavě máme zapnutého autopilota, kterého jsme bezmyšlenkovitě zdědili přes generace našich předků, co se marně snažili přežít. Kdo z nás má čas si denně sednout a „naslouchat“ co se odehrává uvnitř? Pouze ti, co vzali život do vlastních rukou.


Druhý krok je zhodnotit, zda to, co se odehrává uvnitř sebe sama je pro mě prospěšné, anebo ne. Když ne, zeptat se: Jaký myšlenkový vzorec by se mi hodil více? Jsem schopná, ochotná, a připravená přehodnotit moje přesvědčení a změnit vzorce myšlení a následně chování?


Třetí krok je spojení myšlenkových vzorců s pocity. Každá myšlenka vytváří pocit a naopak. Praxí a zkušenostmi se naučíme spojit ovoce našeho srdce a hlavy (pocity naší volby a myšlenky naší volby).


Problém, se kterým se mnoho lidí potýká, je zatvrzelé přesvědčení že moje „realita“ a „pravda“ je to jediné a správné. Roky práce s lidskou myslí a hypnoterapií mě přivedly ke zjištění, že to, co vnímáme jako „realitu“ je v podstatě jenom úhel pohledu a do určité míry iluze. Proto jsem začala studovat „vědomí“ do hloubky a jsem velký zastánce kvantové fyziky. Náš mozek, jeho funkce a naše smysly jsou pouze nástrojem přes které vnímáme tento svět a zkušenosti. Například to, co je pravda pro mého souseda, není pravda pro mě. Nebo to, co byla pravda a realita před sto lety už neplatí a lidstvo se se svým vědomím posunulo na žebříčku jiných zkušeností a názorů.


A jak z vašeho pohledu vyjít na tu správnou cestu ať už jsme zabloudili kdekoliv?


Jak jsem se již zmínila, je důležité plnohodnotně vnímat vnitřní a vnější situace. A pak si položit si dvě otázky:

1, Co se mi snaží život/vesmír ukázat?

2, Kterou část mě samotné mi život/vesmír zrcadlí?


Naše myšlenky a pocity mají určité vibrace, a ty, stejně jako ladičky hudebních nástrojů, rezonují s naším okolím. Rozpoznání těchto tendencí nám následně pomůže ukázat cestu životem pod úplně jiným světlem, a to s mnohem větší jednoduchostí a lehkostí.


239 views0 comments

Comments


bottom of page