top of page
Search
  • Alexandra McKenzie

Komunikace, ke které dochází během CE-5


Vnitřní Komunikace

Protože je CE-5 více o našem osobním růstu než o pozorování, předpokládá se, že hlavně na začátku budeš mít víc interních zážitků než těch externích.


Toto se může projevit nejenom během CE-5, ale také během snů, meditací a během každodenního života. Budeš vědět, že rosteš, jakmile se budeš cítí lépe a lépe. Způsob, jakým miluješ a budeš milovat se stane bezpodmínečný, závisející pouze na tvém stavu vědomí a na tom, čemu věříš. Ne na tom, co si myslí ostatní nebo co vyžaduje situace, která je mimo tvou kontrolu.

Psychická (jasnozřivá) komunikace probíhá přes všech pět smyslů.

Jestliže se tvé duchovní schopnosti pouze probouzejí, budeš si to potřebovat nejprve nacvičit, než s tím začneš vědomě pracovat.

Jasnozřivost / jasnovidění: schopnost vidět věci vnitřním zrakem, například symbol, vizi, nebo schopnost vidět věci v naší realitě, jako jsou energie, aura atd.

Jasnoslyšení: schopnost slyšet mimo běžnou úroveň. Může to být hlas v hlavě, nebo někde v éteru, jako zvuk či hlas. Může to být slovo, nebo celé věty. Někdo přijme celý balíček informací, který pak přeloží pro lidské chápání, někdo slyší zvonění v uších.

Jasnozřivost přes smysly jako je čich a chuť: cítění vůně, která nemá fyzický původ. Vnímání chuti, bez toho, aby člověk něco jedl.

Jasnocítění: Pocity na těle nebo v těle – energie, doteky, emoce, vibrace atd.


Mimo 5 fyzických smyslů můžeme zážitky rozšířit na jasnovnímání / jasnovědení: intuitivní tušení kam jít, nebo kam se podívat v ten správný čas. Obdržení znalosti ohledně nějaké informace atd.


Může dojít k tomu, že se tyto schopnosti spojí, a jedinec vnímá psychickou komunikaci přes několik smyslů najednou. Interakce s jinou bytostí může proběhnout úplně naplno. K takovým interakcím dochází jednodušeji ve stavech, když jsou naše mozkové vlny v alfa nebo théta – během meditací, ve snech, ve stavech mezi spánkem a bdělostí. Může dojít k zážitku, který je úplně jako na fyzické úrovni, ale ostatní si toho vůbec nejsou vědomi.


Může dojít k souhře synchronicit. Můžeš fyzicky cítit, že dochází k energetické aktualizaci (upgrade) nebo k energetickému stahování informací (download) nebo k léčení. Můžeš komunikovat s bytostmi ve snu.


Snaž se procvičovat psychické / jasnozřivé schopnosti každý den. Například, když zvoní telefon, snaž se uhodnout, kdo volá. Když stojíš před rozhodnutím, požádej o radu a následuj intuici. Praktikuj lucidní snění a pozvi bytosti ke komunikaci do svých snů.


Je to moje představivost nebo je to opravdový psychický zážitek?

Odpověď není tak důležitá jako je spíš ten zážitek – ten má vždy nějaký osobní smysl. S praxí budeš schopen rozpoznat tyto rozdíly. Až se staneš čistým spojením, tak budeš přesně vědět, když se ti taková komunikace naskytne. Pokud k tomu proběhne během CE-5, nestyď se a sdílej svůj zážitek se skupinou, i přes to, že nevíš odkud ta komunikace pochází. Můžeš vždy říct, že nevíš, odkud to přichází. Věda vyžaduje nebojácnost.


SPECIFICKÉ KOMUNIKACE


Energetický download (přísun informací):

V terénu se můžou spustit náhlé přívalové vlny energií, často intenzivní, putující po těle nahoru a dolu. Můžeš cítit mravenčení v prstech, dokonce i svalové křeče, slabé nebo více intenzivní. Někdy je to doprovázeno změnou v dechu či zvednutím žaludku. Pokud se něco takového stane, uzemni se. Uzemni své energie do země, nech tyto energie odplynout. Zasaď své nohy pevně do země, ideálně bez bot. Můžeš si vzít do ruky křišťál, pokud nějaký máš, nebo obejmi strom. Zhluboka dýchej a zůstaň uvolněný. Pro některé takové zvláštní pocity nemusí být příjemné, ale přijmi tuto energii jako dárek od našich hvězdných přátel. Může to znamenat, že tě upgradují, harmonizují ti DNA, čistí ti čakry, předávají ti léčení, nebo přes tvé tělo posílají vysokofrekvenční energie do země. Cokoliv to může být, třeba ucítíš energetické otevření, probuzení, navýšení vysokých emocí jako je radost během dalších dní. Někteří lidé sdílejí, že tyto unikátní zážitky jim pozitivně ovlivnily celý život.


Propojení:

Během uvolněných a vysokofrekvenčních stavů můžeš občas cítit teplo, mravenčení, blaženost, a tyto pocity můžou sílit na intenzitě a proplouvat celým tělem. Pokud něco takového cítíš, může to znamenat, že dochází k propojení – energetická bytost se snaží napojit na tvé bio-elektrické pole. Záleží na tobě a tvém záměru, zda na propojení přistoupíš. Nemusíš se obávat, toto není posednutí nějakou cizí mocí. Spíš je to určitý druh komunikace, kterou se ti energetická bytost snaží naznačit, že je nablízku. Tato bytost také může projevit určitou zvědavost. Například tím, že zkoumá tvá jemnohmotná těla. Může se objevit také léčení. Pro mnohé jsou taková spojení velmi ceněná.


VNĚJŠÍ KOMUNIKACE

„Domnělé satelity“

· Každý satelit je nazýván „domnělým“, protože nevíme přesně co to je, aniž máme důkaz.

· K satelitním aktivitám se přikládá řada otázek, protože nevíme, zda úplně všechny jsou opravdu satelity. Možná, že část těchto aktivit je přeci jenom provoz UFO.

· Pár bodů k debatě:

§ Velikosti satelitů jsou různé, od velikosti melounu až po velikost nákladního auta. Jejich orbit je ve vzdálenosti od planety od 180 km až po 35000 km. Které satelity jsme vůbec schopni vidět pouhým okem?

§ Mezinárodní kosmická stanice (ISS) má velikost fotbalového hřiště a je pouze ve vzdálenosti 400 km. Běžně ji vidíme. (Ve skutečnosti to není satelit, je to vědecká laboratoř se 3 až 10 astronauty, co na ní žijí. Úžasné, že?)

§ Iridium satelit má velikost náklaďáku a letí ve vzdálenosti 780 km a skoro není vůbec vidět (pouze, když se od něj odráží sluneční světlo).

§ Pohyb: Většina satelitů se pohybuje jedním směrem: s rotací Země – od západu na východ. Vojenské satelity se pohybují kolmo – od severu na jih. Satelity se nepohybují od východu na západ.

§ Během některých nocí vidíme opravdu MNOHO domnělých satelitů. Pak jsou ale noci, kdy nevidíme téměř žádné. Snažili jsme se to rozluštit přes různé satelitní aplikace, ale bohužel také lítá hodně vesmírného smetí, a tak se to komplikuje. Nechali jsme to tak, ať tyto „domnělé“ satelity mluví samy za sebe.

§ Jeden způsob, jak rozeznat, zda je satelit „domnělý“ nebo není, je, že je požádáš, ať zrychlí anebo změní směr. Spojte svá srdce a mysl a požádejte o to: mnoha skupinám bylo odpovězeno!

§ Některé domnělé satelity bliknout nebo se velmi jasně zatřpytí. Může to být zaniklý iridium satelit, toulající se vesmírem. Nebo nemusí.Domnělé meteority alias „Streaker“ (vysloveno „stríkr“)

· Tyto také můžeme nazvat „domnělé“, protože nelze dokázat, co to je. Největší zvláštnost u stríkrů je, že se jich během jednoho CE-5 může zjevit opravdu hodně. Než ale tuto zvláštnost oznámíš, zjisti si, jestli není tu noc meteorický roj.

· Je mnoho variant stríkrů: velikost, rychlost, barva, a jak dlouho letí. Na setkání na hoře Mt. Shasta jsme viděli stríkry, které letěli přes celou šířku oblohy, byly to široké a silné oranžové a zelené pruhy, některé se chvěli, a dokonce některé se na předním konci rozdělily a změnily tvar.

· Stríkry se většinou objeví v synchronizovaných časech, když například říkáme na závěr meditace „děkujeme“, nebo když se ET snaží s někým souhlasit apod.

· Další termín pro stríkry je „fastwalker“ (v překladu ten, co rychle chodí). Tento termín znamená UFO, satelit nebo střela, co se rychle pohybuje. Tento zakódovaný termín založil NORAD (Severoamerické velitelství protivzdušné ochrany). Stríkr má stejný význam. NORAD by nazval letadlo „slowwalker“ – ten, co chodí pomalu.


Domnělé hvězdy

· Tyto hvězdy se pohybují proti směru ostatních hvězd. K rozeznání je potřeba referenční bod, jak třeba strom. Někdy blikají, vypínají se a zhasínají, nebo se třpytí různými barvami. Hvězdy na horizontu také blikají kvůli lámání světla. Jestli něco vidíš v rozmezí prvních 30 stupňů nad horizontem, nezapomeň na slovo „domnělé“.


Flashbulbs (blesková žárovka)

· Blesková žárovka je záblesk světla, které vypadá jako kdyby si tě někdo tam nahoře vyfotil s použitím blesku. Je to rychlovka! Když někdo uvidí první záblesk, oznámí to dalším, kde ten záblesk byl, aby se mohli všichni podívat – většinou se ten záblesk opakuje. Někdy je v jednom místě a někdy se pohybuje. Pohybuje se různě, rytmicky, někdy nevyzpytatelně, cikcak, někdy drží kurz. Dokonce jsme viděli bleskové žárovky zasvítit víc jak 50krát, přesně nevíme. Členové skupiny se po čase počítání začali nudit a raději si povídali příběhy o UFO.


Powerup (studený start)

· Začne to jako domnělý satelit, letadlo, nebo hvězda. Pak se kolem toho rozsvítí jasná záře, jako by se to tím nastartovalo nebo nabilo.

· Krásný příklad je na YouTube kanále Deb Warrenové: vyhledej si CSETI Arizona May 2017 (je to 30 sekundové video).


Orby

· Jsou nejlépe vidět přes brýle na noční vidění, ale také jsou vidět prostým okem. Můžou se pohybovat, nebo stát, mají všechny barvy a tvary, od těch nejmenších až po gigantické.


Sondy

· Malá světla, která se přiblíží blízko ke skupině, nebo někdy i do skupiny. Můžou blikat a můžou být inteligentní. Můžou sbírat informace, nebo jenom přišli říct ahoj.


Zkreslené nebe

· Body na nebi, které vypadají jako tepelné vlny, nebo body které se hýbou, mají barvu anebo jsou tmavé.


Plavidla

· Vyloučení lidských plavidel je první a naprosto zásadní bod:

§ Letadla a helikoptéry mají světla, letí nízko, mají limitovanou rychlost a schopnosti a mají zvuk.

§ Drony můžou a nemusí mít světla, slyšíme je, pokud jsou dostatečně blízko, mají limitovanou rychlost a schopnosti, a neměli by lítat v určité výšce. Někteří ale s drony létají vysoko navzdory zákonům.

· Lidská vojenská vesmírná plavidla a ET lodě:

§ Můžou letět do pravého úhlu, couvat, zastavit se a znovu se rozjet, tak, jak obyčejné helikoptéry a letadla nemůžou.

§ Nemají světla.

§ Neuvěřitelná rychlost.


· Na setkání u hory Mt. Shasta, jsme viděli asi 10 světel ve dvou perfektních formacích, následující jedna druhou přes celý horizont.

· Několik našich členů vidělo v dětství zblízka vesmírnou loď – ohromný černý triangl překrývající velkou část nebe, kovová loď vystupující z mlhy tak blízko, až se jí dotknout, a loď ve tvaru dvanáctistěnu.

Setkání s bytostí:


Dr. Greer sdílí několik setkání s bytostmi během CE-5. Jeden člen skupiny se potkal s bytostí z očí do očí u sebe doma. Celia, členka kanadské skupiny vypráví, že její kamarádka šamanka se potkala s bytostí z očí do očí na jednom posvátném místě, kde bylo několik svědků.

Během setkání šamance začaly téct slzy po tvářích a bytost tiše ustoupila zpátky do džungle. Dovedeme si představit, jak takový zážitek musel být intenzivní – silné emoce úlevy, ale také ohromující emoce lásky a zároveň drtivá touha se navrátit k naší galaktické rodině.


Většina z nás není ani zdaleka tak připravena jako byla ta šamanka. Přirozeně se bojíme toho, co je neznámé, a to co je jiné, a k tomu máme v podvědomí z médií naprogramované strachy, které spojují mimozemšťany s nepřátelskými a zlými bytostmi.


Je dobré taková setkání s jinými bytostmi procvičovat, aby si člověk zvyknul a nebál se. Dobré cvičení je si vizualizovat takové setkání, jaké by to bylo, kdyby ke kontaktu opravdu došlo. Tímto způsobem se naše mysl a naše vědomí může připravit na potenciální setkání.


Během CE-5, a pro některé i během každodenního života, si můžeme všimnout některých indikací ukazující na případné setkání s bytostí: pocity jemných doteků na těle nebo na třetím oku, slyšení zvuků, kroků nebo dechu. Bytosti se můžou objevit ve formě nefyzické, mezi-dimenzionální jako například blikající světla, orby, energetické tvary, tmavé a rozmazané tvary, nebo se můžou objevit plně ve fyzické formě. Většinou je také hlášeno, že tyto interakce doprovází hluboké pocity lásky, nezávisle na tom, zda došlo k telepatické komunikaci.


Jiné formy pozorování:


· Teplotní rozdíly – tělo nebo prostředí může výrazně změnit teplotu.

· Tlakové rozdíly – jsou většinou cítit v uších.

· Rozdíly v počasí – například ztišení větru, vyčištění nebe od mraku nad skupinou atd.

· Tělesné vibrace nebo třes, zvýšená tělesná citlivost nebo neklid.

· Husí kůže, zježení chloupků.

· Zvuky: bzučení, klikání, hučení, změněné chování zvířat v přítomnosti lidí nebo ET.

· Pocity lásky tak silné, že jsou lidé pohnuti k slzám.

· Elektronika/světla se sama od sebe zapnou, spuštění písničky samy od sebe atd.

· Mraky – zvláštní tvary, barvy, pohyb.140 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page