top of page
Search
  • Writer's pictureAlexandra McKenzie BSc, MA, CHt

Supervědomí

Je mnoho definicí supervědomí. Jednoduché vysvětlení je od uznávaného italského psychiatra Roberta Assagioli -

„Vyšší nevědomí (neboli supervědomí) označuje náš vyšší potenciál, který hledá to, jak se vyjádřit. My to ale často zaháníme a utlačujeme.“

V hypnoterapii pracujeme s tímto potenciálem, který probouzíme a aktivujeme.

Zároveň čistíme a upravujeme případnou sebedestruktivní tendenci, která by nám v tom bránila.


V dopise „Carl Jung o Egu a Super-Vědomí“, který C. G. Jung napsal Walterovi Evans-Wentzovi, Jung píše -

„Existuji stavy intenzivního vědomí, které si zaslouží název super-vědomí.“

Jung v tomto dopise dále pojednává o spojení mezi supervědomím a lidským egem, kde naše ego, naše Já, vnímá škálu zážitků, které zpracovává a tím se posouvá dále v chápání světa.

Práce s egem, s , s identitou, také porozumění života a růst, to vše odpovídá principům spojeným s prací v hypnoterapii, které já, i mnoho dalších hypnoterapeutů, začleňujeme do práce s klienty.

Psycholog a filosof Ken Wilber vysvětluje, že supervědomí neboli Mysl, je součástí spektra vědomí, přes které vnímáme naše bytí a naše vědění.


Někteří hypnoterapeuti tomuto spektru rozumí a pracují s tím dále. Spektrum vědomí je důležitý komponent na cestě osobního a psycho-spirituálního růstu.


Například, transpersonální psychologie nazývá supervědomí transpersonálním vědomím.

Psycholog Charles Tart podotýká -

Transpersonální zážitky mají významný transformační vliv na naše životy. Stávají se inspirující v oblasti soucitu, lásky, radosti, ale také mohou přinést uvědomění do narušených vzorců a patologických omezení. Pomáhají tak v růstu do plné psychologické a spirituální zralosti.

Hluboké stavy hypnózy, jako na příklad somnambulismus, nebo Esdaile stav, dokáží pracovat se supervědomím.

Tyto hloubky můžou také navozovat euforické pocity, korelující s „vrcholnými zážitky“ (peak-experiences), termín, který známe od slavného psychologa Abrahama Maslowa.


Tyto vrcholné zkušenosti nás nesmírně obohacují, léčí a posouvají v živote do dimenzí hlubokého štěstí a duševní harmonie.


Pro mnohé klienty jsou tyto stavy něco úplně nového a přinášejí přirozeně ohromnou úlevu od trápení, starostí nebo bolestí.

Vzhledem k expanzi vlastního Já se také mění úroveň vnímání a pohledu na svět. Klient může pochopit a vyřešit spoustu věcí.


Důvody ke spolupráci se supervědomím:

1, Napojení na vnitřní moudrost.

Pod vrstvami kondicí, výchovy, zkušeností, leží původní vzorec našeho harmonického bytí. S tím je spojené určité kolektivní uvědomění a kolektivní moudrost. Jistě víte, že odpovědi leží hluboko v každém z nás.


2, Spojení s tím, co má hluboký smysl naší existence.

„Vrcholné zážitky“, transpersonální zkušenosti, mystické prožitky, to vše má blahodárný vliv na naši psychiku. Nejenom, že nám to pomáhá pochopit kdo jsme, ale také nás to posouvá v růstu. To znamená, že člověk pochopí a vyřeší ohromné množství trápení, problémů, bloků, a dokonce i neduhů, nemocí atd.

3, Posunutí na dráze spektra vědomí.

Díky tomu, že člověk vidí sám sebe nebo určitou situaci z pozice vyššího Já, z pozice vyššího/širšího úhlu pohledu, tak se posune k většímu uvědomění - napojí se na moudrost, rozumí souvislostem a propojení nuancí, které tvoří naši realitu.

Prozkoumejte dimenze Vaší existence, probuďte svou vnitřní moudrost hned teď!

Autorku tohoto článku najdete na www.alexandramckenzie.cz


Reference:

1, https://www.psychologyofjoy.com/superconscious/

3, https://integrallife.com/introduction-integral-spirituality/#

5, https://www.psychologyofjoy.com/superconscious/

6, https://en.wikipedia.org/wiki/Peak_experience


373 views0 comments

Comments


bottom of page