top of page
Screenshot 2021-03-04 at 16.01.41.png

Vědomí a SuperVědomí
Změněné a rozšířené stavy vědomí


 

Co Tě ve škole nenaučí:

Úrovně vědomí
- staň se MISTREM
svých
Myšlenek, Emocí a svého světa.

Každý z nás je na své cestě, na své úrovni vědomí.

Tato cesta není lineární a také nikdy nekončí.

Můžeme se však jednoduše pohybovat po úrovních dle potřeby

Je čas se to naučit a využít lidských POTENCIÁLŮ! 

Změněné stavy vědomí - Aktivace Supervědomí stupeň I
21.října 2023


 

Aktivace SuperVědomí a SuperSchopností.  

Happy Couple

Proměna mysli a vědomí 1
praktické dva jednodenní kurzy
nebo
dva ONLINE večery
další datum bude brzy zveřejněn.

 

Pro velký zájem - unikátní trénink MYSLI a posun vědomí a

SEBE-HYPNÓZA

pro zlepšení životní situace

Pro širší informace -
Mrkněte na naše Youtube programy nebo na jeden z našich mnoha rozhovorů na téma vědomí. 
Youtube

Přihlašte se k novým informacím, kurzům a nahrávkám.

Děkujeme a těšíme se na společné tvoření! 

Soul_purple hand.jpg

Supervědomí

Supervědomí 


Je mnoho definicí o supervědomí

Jednoduché vysvětlení je od uznávaného italského psychiatra Roberta Assagioli „vyšší nevědomí (neboli supervědomí) označuje náš vyšší potenciál, který hledá to, jak se vyjádřit, ale který my často zaháníme a utlačujeme.“1

V hypnoterapii pracujeme s tímto potenciálem, který probouzíme a aktivujeme. Zároveň čistíme a upravujeme případnou sebedestruktivní tendenci, která by nám v tom  bránila. 


V dopise „Carl Jung o Egu a Super-Vědomí“, který C. G. Jung napsal Walterovi Evans-Wentzovi, Jung píše, že „existuji stavy intenzivního vědomí, které si zaslouží název super-vědomí.“2 Jung v tomto dopise dále pojednává o spojení mezi supervědomím a lidským egem, kde naše ego, naše Já, vnímá škálu zážitků, které zpracovává a tím se posouvá dále v chápání světa. 

Práce s egem, s Já, porozumění života a růst, to vše odpovídá principům spojeným s prací v hypnoterapii, které začleňuji do práce s klienty. 

Psycholog a filosof Ken Wilber vysvětluje, že supervědomí neboli Mysl, je součástí spektra vědomí, přes které vnímáme naše bytí a naše vědění.3

Někteří hypnoterapeuti tomuto spektru rozumí a pracují s tím dále. Spektrum vědomí je důležitý komponent na cestě osobního a psycho-spirituálního růstu


Například, transpersonální psychologie nazývá supervědomí transpersonálním vědomím.4

Psycholog Charles Tart podotýká, že transpersonální zážitky mají významný transformační vliv na naše životy. Stávají se jak inspirující v oblasti soucitu, lásky, radosti, ale také tyto zážitky mohou přinést uvědomění do narušených a patologických omezení. Pomáhají tak v růstu do plné psychologické a spirituální zralosti.“5

Hluboké stavy hypnózy, jako na příklad Somnambulismus, nebo Esdaile stav, můžou navozovat euforické pocity, které dále korelují také s „vrcholnými zážitky“ (peak-experiences), termín, který známe od slavného psychologa Abrahama Maslowa.6 Tyto vrcholné zkušenosti nás nesmírně obohacují, léčí a posouvají v živote do dimenzí hlubokého štěstí a duševní harmonie. 


Pro mnohé klienty jsou tyto stavy něco úplně nového a přinášejí přirozeně ohromnou úlevu od trápení a starostí. Vzhledem k expanzi vlastního Já se také mění úroveň vnímání a pohledu na svět, a klient může pochopit a vyřešit spoustu věcí. 

Důvody ke spolupráci se supervědomím:

1, Napojení na vnitřní moudrost.

Pod vrstvami kondicí, výchovy, zkušeností, leží původní vzorec našeho harmonického bytí, a s tím je spojená kolektivní vědomost a kolektivní moudrost. Jistě víte, že odpovědi leží hluboko v každém z nás. 

2. Spojení s tím, co má hluboký smysl naší existence

„Vrcholné zážitky“, transpersonální zkušenosti, mystické prožitky, to vše má blahodárný vliv na naši psychiku. Nejenom, že nám to pomáhá pochopit kdo jsme, ale také nás to posouvá v růstu. To znamená, že člověk pochopí a vyřeší ohromné množství (když ne úplně všechna) trápení, problémů, bloků, a dokonce i neduhů, nemocí atd. 

3. Posunutí na dráze spektra vědomí

Díky tomu, že člověk vidí sám sebe nebo určitou situaci z pozice vyššího Já, z pozice vyššího/širšího úhlu pohledu, tak se posune k většímu uvědomění, napojí se na moudrost, rozumí souvislostem a propojení nuancí, které tvoří naši realitu. 


Reference:

1, https://www.psychologyofjoy.com/superconscious/

2, https://carljungdepthpsychologysite.blog/2019/12/03/carl-jung-on-the-ego-and-super-consciousness/#.YZC6yy1Q1p8

3, https://integrallife.com/introduction-integral-spirituality/#

4, https://www.psychologyofjoy.com/superconscious/

5, https://www.psychologyofjoy.com/superconscious/

6, https://en.wikipedia.org/wiki/Peak_experience

bottom of page